DF 900 VST ( Vask-Skyl-Tørring)
Med dobbelt vaskeareal i bredde
5″ Skiftehane mellem vask/skylletank

DF 900 med tromle og rullebane. Kemidosering. Ventilator

DF-model med diverse fixturer