HESØ OG MILJØ

Miljøet spiller en stor rolle hos Hesø. I vores øjne er miljø mere end en ting. Vi tænker både på det ydre miljø – naturen og på det arbejdsmæssige miljø. Derfor producerer vi maskiner, hvor vi har taget højde for begge sider af miljøet.

For at være til mindst mulig gene for det ydre miljø genbruger alle vores anlæg væsker. Dette sker via en standartfiltrering, hvor vandet føres igennem diverse filtersystemer. Dertil kan du vælge ekstra filtreringsenheder for at opnå en kontinuerlig rensning af væsken for faste partikler, tungmetaller mv. Derudover kan du tilvælge et program af forskellige olieskimmere, der fjerner olie og fedt.

Arbejdsmiljøet tilgodeser vi ved at designe vores anlæg med valg af kvalitetsmaterialer og produkter, der giver maskinerne den rigtige udformet ergonomi, lav støjniveau og en servicevenlig adgang.