VENTILATOR

Med ventilator kan vanddampen i kabinen udsuges automatisk under / efter endt afvaskning.
Da dampen udsuges, forhindres en høj luftfugtighed omkring maskinen. Desuden opnås en bedre ”selvtørring” af de opvarmede dele da luftfugtigheden i kabinen mindskes betragtelig.

LÆNSEPUMPE

Med en lænsepumpe lettes tømning af tanken, idet væsken vil kunne pumpes direkte over i eks. kemitønder. Der skal således kun tilsluttes en afgangsslange.

TØRRING

En varmeblæser kan monteres i de tilfælde hvor absolut tørre emner er en nødvendighed.

TRYKLUFTAFBLÆSNING

Trykluft kan monteres for at afblæse det meste vand efter vask /skyl.

SPILDBAKKER

Til opsamling af evt. spild af væske.

TRANSPORTVOGN

Ristene kan trækkes over på transportvogne. Dette letter behandlingen af tunge/mange emner, idet løft kan gøres ved stedet hvor emnerne/løfteanordningerne er og siden hen transporteres til maskinen.
Transportvognene kan også fåes med rustfrie stålhjul for større vægt på rist.

AUTO.-VAND-OG-KEMIDOSERING

Ved automatisk vand og kemidosering sørges for den rette blanding af kemi / vand. Samtidig sikres at der altid vil være den korrekte væskestand.

MANUEL-VASKEPISTOL

Til manuel afvaskning af emner.

OLIESEPARATOR

Anlæggene bliver med en olieskimmer/olieseparator mere miljørigtig og økonomisk fordelagtigt.
Man kan med olieseparatoren fjerne store andele olie og fedt fra væsken. Dermed kan omkostningerne for bortafskaffelse af affedtningsvæsken reduceres samtidig med at væsken vil være aktiv over en længere tidsperiode blot ved hjælp af en olieseparator.

MAGNET

Til opsamling af jernspåner i mellembundsfiltre.

UGEUR

Varmelementet og olieskimmeren kan aktiveres ved hjælp af et digital ur. Det kan dermed sikres at affedtningsvæsken altid vil have den korrekte temperatur, samt vil være rengjort for urenheder såsom olie, fedt o.l. Dermed kan det sikres at anlæggene altid vil være driftsklare ved brug.

Den ønskede temperatur indstilles på termostaten. Varmeelementet vil herefter opvarme affedtningsvæsken til den ønskede temperatur og holde den konstant. Også olieskimmeren kan på denne måde indstilles til at skimme væsken, eks. ved arbejdsdags ophør.

TRYKFILTER

For øget holdbarhed af vaskevand og forhindring af tilstoppede dyser kan trykfilter monteres.

LADERAMPE

Ristene kan trækkes over på en rampe fastmonteret foran maskinen. Dette letter behandlingen af tunge/mange emner, idet hele ristens flade bliver tilgængelig for vertikale løft.

KVADRATISK-VASK

Der kan med dette kvadratiske dysesystem opnås maksimal udnyttelse af kabinepladsen, hvilket er ensbetydende med flere emner i maskinen.

INSPEKTIONSRUDE

Hvis der ønskes visuel tilgang til vaskeprocessen.

FIXTURER

For optimal placering af emner.

DAMPKONDENSATOR

En kondensator kan monteres for at imødekomme ønsker om mindre dampudledning.

MELLEMBUNDSFILTER

RT-DT er 0,8×0,8 Mesh
DF Standard er 500 μ
Compo standard er 250 μ
Kan fåes i 250 – 500 – 1000 μ efter kundeønske.

EFTERSKYL

Skal der sikres mod sæberester på de afvaskede emner kan et efterskyl monteres. Efter afvaskningen af emnerne oversprøjtes de med typisk rent vand.